Gigolo

giemza – „wyprawiona skóra kozy”. Tylko dlaczego tak wiele niewiast określa się tym mianem?
gigolo – „mężczyzna materialnie wykorzystujący zamożne kobiety”. A „mały gigolo, śliczny gigolo” z piosenki. Występuje następnego dnia po tym, jak się przesadziło.
girlsy – „dziewczęta występujące w zespołach tanecznych w rewii”. Przed wojną – „nagistki”.
glosator – „komentator rzadko używanych, niezrozumiałych wyrazów”. Niżej podpisany.
glosolalia – „pozbawione sensu skojarzenia dźwiękowe”. Rozmowa z Dorotą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *