Edukacja pudełkowa

Sobota. Russów pod Kaliszem, gdzie dzieciństwo spędzała Maria Dąbrowska.:

Dworek, w dworku muzeum.:

Wyposażenie częściowo dworkowe, a w części skopiowane z mieszkania pisarki w Warszawie. Na czele z tabliczką na drzwiach.:

Dookoła uroczy skansen.

 

Obok – edukacja pudełkowa. Pudełka kręcą się na drucie, z każdej strony zdjęcie i informacja.:

Miejscowość o nazwie Ołobok przekręcili na Obłok. I słusznie, bo do opactwa cystersów i tak nie można wejść.:

Iniespodziewane cudo. Pałacyk w Tarcach.:

Od przedwojnia nawet nie bardzo się zmienił.:

A w sumie to w przyszłość powinniśmy patrzeć z optymizmem, co potwierdzają wizje, które publikuje Fronda.pl:

Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz, polski ksiądz katolicki, założyciel Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, pedagog:

„Wy, Polacy, przez ucisk niniejszy oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, ale nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim” – wieszczył ksiądz Markiewicz. Mówił on także o łaskach, jakimi Bóg obdarzy Polskę oraz o Polakach, którzy będą „mądrymi mistrzami” i będą zajmować wysokie stanowiska na całym świecie. Nasz język będzie rozpowszechniony i będą go uczyć we wszystkich światowych szkołach.

Lodovic Rocca – franciszkanin, prorok:

W swojej wizji opowiadał on o wolnej Polsce, jako o najpotężniejszym mocarstwie Europy. Razem ze Słowianami utworzy katolicko-słowiańskie mocarstwo Europy. Granice tego kraju wyznaczać będą Odra, Nysa, Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne, Dniepr i Dźwina. „Przy końcu wojny europejskiej czarny lud przyjdzie Polsce z pomocą, w czasie, gdy liście z drzew opadać zaczną. Z gruzów i popiołów powstanie Polska i dojdzie wreszcie do porządku i spokoju w sprawach wewnętrznych. (…) Najwyżej Bóg wyniesie Polaków, gdy dadzą światu wielkiego papieża. Polska zawrze wieczną przyjaźń z Turcją, która po wieki zachowana będzie. Wielki mąż z Ameryki roztoczy nad jej granicami swoją przemożną opiekę, pod którą w wielkiej szczęśliwości królować będzie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *