Crimson Jazz Trio ” King Crimson Songbook”

Crimson Jazz Trio ” King Crimson Songbook”:

Wiki: „The Crimson Jazz Trio was a jazz trio led by drummer Ian Wallace, formerly of King Crimson, who re-interpreted King Crimson’s music”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *