„Bartolucci. Chamber Music”

„Bartolucci. Chamber Music”:

Z sieci: „Domenico Bartolucci był pod pewnymi względami XX-wiecznym potomkiem muzyków liturgicznych, którzy komponowali dla kościoła – a zwłaszcza kościoła katolickiego we Włoszech – w XVI, XVII i XVIII wieku. Urodzony w 1917 roku, został mianowany magistrem muzyki w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie, ale wykładał także w Accademia Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie. Większość jego znaczącej twórczości miała oczywiście charakter sakralny w formie i przeznaczeniu: nie tylko motety i oprawy mszalne, ale także oratoria symfoniczne, a nawet opera sakralna oparta na życiu malarza Brunelleschiego. Został mianowany kardynałem w 2010 roku i zmarł w 2013 roku”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *