Morton Feldman ” For Philip Guston”

Morton Feldman ” For Philip Guston”:

Cały dzień słuchania.
Wiki: „Później Feldman zaczął komponować bardzo długie utwory, z których jest najbardziej znany. Najczęściej składały się one z jednej długiej części, rzadko były krótsze niż pół godziny, a często osiągały długość znacznie większą. Prace te to m.in. For Philip Guston (Dla Philipa Gustona, 1984, ok. 4 godziny”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *