Frank Michael Beyer „Rondeau Imaginaire”

Frank Michael Beyer „Rondeau Imaginaire” 1972:

Wiki: „Frank Michael Beyer (1928 – 2008) był niemieckim kompozytorem. To zarazem nauczyciel kompozycji, performer i działacz kultury, był jedną z czołowych postaci powojennego życia muzycznego Berlina. Jego dzieła były wykonywane przez wielu artystów o międzynarodowej renomie, pozostawił po sobie bogaty dorobek obejmujący dzieła wszystkich gatunków z wyjątkiem opery. Jego awangardowy styl kompozytorski jest jasny, rygorystyczny i wrażliwy, zakorzeniony w niemieckim modernizmie, a także w bachowskim kontrapunkcie i cechach mowy ludzkiej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *