Yehudi! The Art Of Menuhin

Yehudi Menuhin „Yehudi! The Art Of Menuhin” (2016). „The art” takiemu słuchaczowi jak ja trudno ocenić. Sporo Vivaldiego.:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.