Nie ma odpowiedzi

Wiersze Julii Hartwig. Zwłaszcza nostalgie lubelskie…
Grażyna Barszczewska:

Nie ma odpowiedzi, reż. Dobrosława Bałazy 2002

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.