Magnifica

Marcin Józef Żebrowski „Magnificat” i inne utwory. To najważniejszy kompozytor polski XVIII wieku. Był członkiem kapeli jasnogórskiej w jej najlepszych latach. Z noty informacyjnej: „Należy tu podkreślić, że otrzymywał jedną z wyższych, a w latach 1759–1763 najwyższą pensję spośród wszystkich muzyków kapeli”. Już choćby z tego powodu warto posłuchać choćby jego nieszporów:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.