Lombard złudzeń

Według opowiadania Hłaski.:


Pisarz, który trzy razy do roku bierze nową kobietę, ponieważ powinnością artysty jest nieustanne poszukiwanie. Spektakl studentów z Krakowa, co słychać (znaczy, że to dopiero studenci).

Lombard złudzeń, reż. Romana Bobrowska 2006

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.