Krzysztof Ścierański „Directions”

Krzysztof Ścierański „Directions” 2008:

Pierwszego kawałka „Modlitwa” (z chórkiem dziecięcym) słuchałem tuż przed snem kilkadziesiąt razy. Za każdym razem skutecznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.