Krzysztof Penderecki „Concerto Grosso”

Krzysztof Penderecki „Concerto Grosso”:

Sieć: „W „Concerto grosso” Pendereckiego grupę koncertującą – zwaną w baroku „concertino” – stanowią trzy wiolonczele, ale każda z nich ma również pole do popisu we własnych, solowych fragmentach. We wszystkich partiach, także orkiestrowych panuje ogromna różnorodność stylistyczna, pozwalająca określić „Concerto grosso” jako utwór wzorcowo wręcz postmodernistyczny. Kompozytor sięga po elementy minionych epok, wprowadza quasi cytaty, wykorzystuje szeroką gamę środków technicznych. W tym wszystkim porusza się z pełną swobodą, którą niektórzy nazwaliby z pewnością dezynwolturą”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *