Curt Cress Clan „CCC”

Curt Cress Clan „CCC” 1975:

Sieć: „Great cosmic kraut jazz-funk project lead by the drummer Curt Cress, joined for the occasion by Volker Kriegel”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *