Było to w Ascalonie pod wielorybem

Według prozy Rudolfa Hagelstangla. Trzej królowie w drodze do Betlejem zatrzymali się w karczmie. Dysputy na tematy wielce ogólne i podstawowe. Andrzej Szczepkowski:

Było to w Ascalonie pod wielorybem, reż. Zdzisław Dąbrowski 2008 (emisja)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.