Airto Moreira „Seeds On The Ground”

Airto Moreira „Seeds On The Ground”:

Wiki: „He is married to jazz singer Flora Purim, and their daughter Diana Moreira is also a singer. Coming to prominence in the late 1960s as a member of the Brazilian ensemble Quarteto Novo…”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *